Tjenester

Vi i Cosmic Bygg A/S satser på å gi våre kunder alt
fra idé til sluttprodukt.

Byggemetoden er basert på standardiserte systemer som tilpasses byggherrens spesielle ønsker. Det kan benyttes alle typer materialer. Disse velges etter samtaler mellom byggherren og våre salgsingeniører ut i fra estetiske, økonomiske og brukermessige krav. Som bærende konstruksjoner benyttes stål, betong og tre.

Bygget leveres komplett “nøkkelferdig” til fast pris og byggetid inkludert eventuell opparbeidelse av parkeringsplasser og grøntanlegg.

I Cosmic Bygg A/S har vi et fagteam bestående av arkitekt, sivilingeniører og ingeniører som tar seg av prosjektets gjennomføring. Byggherren får et komplett opplegg som gjør at han selv slipper å bruke mye tid. Vi tar oss av byggemelding og alle nødvendige søknader til offentlige instanser. Vi har en lang og bred erfaring med totalentrepriser og kan vise til en lang rekke svært fornøyde kunder. Ta kontakt for en konferanse om tegningsforslag og pristilbud.

For mer informasjon, se Cosmic 1-2-3

Vi bygger:

Kontorbygg

Lagerbygg

Produksjonsbygg/verksteder

Kombinasjonsbygg

 

Vi er sentralt godkjent av
Direktoratet for byggkvalitet.
Se vår autorisasjon her.