Velkommen til Cosmic Bygg AS
Som et ansvarlig og transparent selskap er vi opptatt av å opprettholde åpenhet og innsyn i vår virksomhet. Vi ønsker å sikre at våre kunder, partnere og allmennheten har tilgang til relevant informasjon om vår drift og praksis. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og ønsker å oppfylle de høyeste standardene for god forretningsetikk.

I tillegg til å overholde åpenhetsloven, tar vi også hensyn til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Disse retningslinjene gir råd og veiledning til selskaper om hvordan de kan håndtere utfordringer knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Vi er forpliktet til å følge disse retningslinjene og bruke dem som en ramme for vår virksomhet. Vi gjennomfører regelmessige aktsomhetsvurderinger for å identifisere og håndtere eventuelle risikoer og forbedre vår praksis.

Vi oppfordrer også våre leverandører og underleverandører til å følge lignende prinsipper for ansvarlig forretningspraksis og gjennomføre aktsomhetsvurderinger i sine virksomheter. Vi arbeider for å etablere et sterkt partnerskap med våre leverandører og oppfordrer til transparens og bærekraftig praksis i hele verdikjeden. I kraft av at kontraktsdokumentene våre inneholder bestemmelser om Åpenhetsloven, vil ethvert innkjøp hensynta lovens bestemmelser.

Ved å implementere gode overvåkingsmekanismer og rapporteringsrutiner sikrer vi at vi kontinuerlig evaluerer og forbedrer vår forretningspraksis basert på resultatene fra våre aktsomhetsvurderinger. Vi tar tilbakemeldinger fra våre interessenter på alvor og søker å svare på spørsmål og bekymringer så raskt og nøyaktig som mulig.

Vi er opptatt av å styrke tilliten og bygge langsiktige relasjoner med våre kunder, samarbeidspartnere og lokalsamfunnet. Vår dedikasjon til åpenhet, innsyn og implementering av aktsomhetsvurderinger er en del av vår forpliktelse til å drive virksomheten på en etisk og bærekraftig måte.

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller ønsker ytterligere informasjon om vår tilnærming til åpenhetsloven, er du velkommen til å kontakte oss på cosmic@cosmic.no

Vi ser fram til å høre fra deg!