COSMIC 1-2-3

Det skal være enkelt å bruke Cosmic Bygg A/S som totalentreprenør både når det gjelder planlegging, gjennomføring og ferdigstillelse. Det er viktig for Cosmic Bygg A/S at tiden fra kontakt til ferdig bygg blir så kort som mulig. Det er derfor utviklet en egen metodikk kalt Cosmic 1-2-3.

Ring

Det første man gjør er å ta kontakt med oss i Cosmic Bygg A/S. Som regel ringer man og avtaler planleggingsmøte med en representant fra oss.

Planleggingsmøte
Sammen med oss diskuteres planløsninger og utarbeidelse av romprogram.

Tegningsforslag
Vi utarbeider et tegningsforslag som diskuteres og justeres sammen med kunden for den best mulige løsningen på byggeprosjektet.

Pristilbud
Vi kommer med et uforbindtlig pristilbud, som kunden kan vurdere.

Avtale

Når man er enige om tegninger og pris, lager man en totalentreprisekontrakt. Det innebærer at Cosmic Bygg A/S fra dette tidspunkt tar ansvar for resten av byggeprosessen.

Byggemelding
Vi utarbeider byggesøknad og innhenter alle offentlige tillatelser.

Gjennomføring
Vi innhenter igangsettingstillatelse og gjennomfører byggeprosjektet.

Overlevering

Når bygget er ferdig og klar til å sette nøkkelen i døren, overleveres bygget etter avtale.

Hele prosessen er meget enkel, og gjør at du som kunde får gjennomført ditt byggeprosjekt uten tidsforskyvelser og til avtalt fast pris, og da med alt ansvar på en hånd – nemlig Cosmic Bygg A/S sin.

Vi vektlegger gode planløsninger,
detaljer og arkitektur

Prosjekter  Se alle
Kombinasjonsbygg - 1483 m2 År: 2023

NK 27 Guard

Nordre Kullerød 27, Sandefjord
Se prosjekt
Lagerbygg - 608 m2 År: 2022

Pindsleveien 2A – Lager tilbygg

Pindsleveien 2A, Sandefjord
Se prosjekt
Kontorbygg - 81 m2 År: 2022

Flåtnes – Utvidelse kontorer

Borgeskogen 25, Sandefjord
Se prosjekt
Finner ingen prosjekter. Kontakt oss om denne byggtypen i valgt kommune.