Wike – Kopstad Næringspark – Verkstedbygg

Byggtype
Verksted
Gulvareal:
2450 m2
Byggherre:
Wike AS
Kommune:
Horten
Byggnr:
3066