Wike – Kopstad Næringspark – Lagerbygg

Byggtype
Lagerbygg
Gulvareal:
1119 m2
Byggherre:
Wike AS
Kommune:
Horten
Byggnr:
3066