Wike Kopstad

Byggtype
Kombinasjonsbygg
Gulvareal:
5 639 m2
Byggherre:
Oskar og Tormod Wike AS
Kommune:
Horten
Byggnr:
3093