VVS Senteret

Byggtype
Kombinasjonsbygg
Gulvareal:
731 m2
Byggherre:
VVS Senteret AS
Kommune:
Holmestrand
Byggnr:
2414