VPI – Hall E

Byggtype
Produksjonsbygg
Gulvareal:
1166 m2
Byggherre:
Vestfold Plastindustri AS
Kommune:
Sandefjord
Byggnr:
3069