Revet 1 – Thoresen

Byggtype
Lagerbygg
Gulvareal:
3879 m2
Byggherre:
Larvik Havnesenter
Kommune:
Larvik
Byggnr:
3025