Thoresen transport AS – Revet 1

Byggtype
Lagerbygg
Gulvareal:
3879 m2
Byggherre:
Larvik Havnesenter
Kommune:
Larvik
Byggnr:
3025