Elveveien 8 – Power, Rusta, THansen og Musti

Byggtype
Forretninger
Gulvareal:
5671 m2
Byggherre:
Hans Gaarder Eiendom AS
Kommune:
Larvik
Byggnr:
2835