Nasta Skjetten

Byggtype
Kombinasjonsbygg
Gulvareal:
2666 m2
Byggherre:
Nasta Eiendom AS
Kommune:
Skedsmo
Byggnr:
2917