Narverødveien 40 E

Byggtype
Lagerbygg
Gulvareal:
2487 m2
Byggherre:
NVE40E AS
Kommune:
Tønsberg
Byggnr:
3021