LSRK – Servicebygg

Byggtype
Kombinasjonsbygg
Gulvareal:
210 m2
Byggherre:
Larvik & Sfj. Rytterklubb
Kommune:
Sandefjord
Byggnr:
3240