Itec Ringdalskogen

Byggtype
Kombinasjonsbygg
Gulvareal:
1742 m2
Byggherre:
Itec Eiendom AS
Kommune:
Larvik
Byggnr:
2925