Håkonsen & Sukke

Byggtype
Kombinasjonsbygg
Gulvareal:
727 / 788 / 877 m2
Byggherre:
HSL B20 AS
Kommune:
Sandefjord
Byggnr:
3054