Gårdsand

Byggtype
Kombinasjonsbygg
Gulvareal:
2906 m2
Byggherre:
Gårdsand AS
Kommune:
Tønsberg
Byggnr:
2644