Freitag Eiendom

Byggtype
Kombinasjonsbygg
Gulvareal:
958 m2
Byggherre:
Freitag Eiendom AS
Kommune:
Tønsberg
Byggnr:
2810