Ferno Norden

Byggtype
Kombinasjonsbygg
Gulvareal:
6249 m2
Byggherre:
Cavito AS
Kommune:
Horten
Byggnr:
2484