Dugnaden

Byggtype
Kombinasjonsbygg
Gulvareal:
3208 m2
Byggherre:
Mølleveien 35 AS
Kommune:
Færder
Byggnr:
2488