Itide – Borgeskogen 13

Byggtype
Kombinasjonsbygg
Gulvareal:
2499 m2
Byggherre:
Borgeskogen 13 AS
Kommune:
Sandefjord
Byggnr:
3018