Møller Horten

Gulvareal:
1775 m2
Byggherre:
Trimveien 33 AS
Kommune:
Horten
Byggnr:
2525