Lager For Alle – Ringdal

Byggtype
Lagerbygg
Gulvareal:
1731 m2
Byggherre:
Lager For Alle AS
Kommune:
Larvik
Byggnr:
3038