Yttersø Businesspark

Vi gratulerer Hans Gaarder Eiendom med byggeskikkspris i 2015.

hg

 

http://www.op.no/loftlarvik/nyheter/okonomi-og-naringsliv/en-fantastisk-reise/s/5-36-127526